“Kingitus” kõige nõrgemale

Näe, kui tore – eilegi õnnestus veidike tööd teha. Plaanitut ma õhtuks siiski valmis ei jõudnud (“Saladustele” üks lugu sellest, kuidas naine petab meest ja kogu küla teab, aga mees ise kangekaelselt eitab kogu asja), sest kuuest pidin kihutama IRL naisteklubi kokkusaamisele.
Kohalikust sotsiaalmajast olid tulnud koledad uudised, mis võtsid pead vangutama. Haapsalu linn on otsustanud ära kaotada invaliidide hooldajatoetused (mida iseenesest ei olnud senigi palju, ca 400 krooni kuus, aga asi ju seegi).
Nojah, see info, mille ma nüüd siia paiskasin, on muidugi praegu väga esialgne ja eks me uurime seda asja natuke lähemalt. Teeme linnavalitsusele järelepärimise ja kutsume kellegi oma järgmisele koosolekule sellest kohe pikemalt rääkima. Et mis kaalutlustel niisugune asi tehti ja kas ikka tehti nii, nagu meie sellest eile kuulsime. See esialgne info on igatahes väga ärevaks tegev, sest Haapsalus ei ole liikumispuudega inimeste hulk sugugi nii tühine, selle tingib juba taastusravikeskuse ja sanatoorse internaatkooli olemasolu. Ja nende toetused on niigi üle mõistuse väikesed, samas kui selliste inimeste lisateenimisvõimalused on pehmelt öeldes ikkagi kohutavalt piiratud.
Ma ei mõista sellist asja, ei mõista.
Mitte et mu ootused oleksid meie uue, Reformi linnavalitsuse suhtes liiga kõrged olnud, aga sellised asjad ikkagi ehmatavad suu lahti. Kui nüüd sarkastiliseks minna, siis jah… eks meie uus/vana linnapea endise arstina on võib-olla tõesti võimeline otsustama, milline sügava puudega inimene vajab hooldaja jaoks toetust ja milline ei vaja… aga no tõesti.
Käisin nimelt avalikus teabes olevaid volikogu materjale vaatamas ja leidsin selle toetuste äravõtmise eelnõu üles. Tuleb välja, et see on arutlusel alles sellereedesel volikogu istungil. Huvitav, kas vähemalt opositsioon hääletab vastu? Kuigi ega need vastuhääled selle eelnõu vastuvõtmist ei nurja… aga oleks vähemalt selline sümboolne, arvamust väljendav žest.
Mis sellest ikka juhtub, kui ma lugeda viitsijate jaoks selle pika eelnõu koos lisaga siia ära kopin.

KUUENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS

Haapsalu, 26. märts 2010 nr
Eelnõu

Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005
määruse nr 65 „Hooldajatoetuse määramise
ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

§ 1. Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005.a. määrus nr 65 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.

§ 2. Linnavolikogu kantseleil avaldada teade määruse vastuvõtmise kohta ajalehes „Lääne Elu“.

§ 3. Määrus jõustub 01.04.2010.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Eelnõule „Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005 määruse nr 65 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine“

17. detsembril 2008 võeti Riigikogus vastu sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus.

Eelnimetatud seaduse punktiga 49 tunnistati alates 01.03.2009 kehtetuks sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 2, mille alusel valla-või linnavalitsus määras ning maksis 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

Selle muudatusega soovis riik ühtlustada kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste korda ning võimaldada omavalitsustel paindlikumalt ja kliendikesksemalt läheneda toetuste määramisele ja maksmisele.

Nimetatud muudatus tõi kaasa asjaolu, et omavalitsustel ei olnud edaspidi kohustust maksta ühtviisi kõigile raske ja sügava puudega isikute hooldajatele hooldajatoetust seni kehtivate volikogude poolt kinnitatud hooldajatoetuse määramise ja maksmise kordade alusel, vaid kohalikud omavalitsused võivad maksta rahaliste vahendite olemasolul eelarves täiendavaid sotsiaaltoetusi raske ja sügava puudega isikute tegelikest abivajadustest lähtuvalt. Selline muudatus võimaldab omavalitsusel läheneda abivajajatele tema tegelikust ja konkreetsest abivajadusest tulenevalt ning toetada isikuid konkreetse abivajaduse, mitte üldistatud korra alusel.

Ülaltoodust tulenevalt peab Haapsalu Linnavalitsus vajalikuks teha ettepanek volikogule tunnistada seni kehtiv hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord kehtetuks. Nimetatud ettepanekut tehes arvestab Haapsalu Linnavalitsus riigi majanduslikult rasket olukorda ja sellest tulenevalt 2010. aasta linna eelarve nappe rahalisi vahendeid. Soovime, et kitsastes oludes jõuaks toetus konkreetse abivajajani, mitte ei toetataks hooldajatoetuse maksmisega ühtedel alustel erineva abivajadusega inimesi.

Hetkel kehtiva Haapsalu Linnavolikogu poolt 01.04.2005 kehtestatud määruse nr 65 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ alusel makstakse hooldajatoetust kokku 144 täisealise raske või sügava puudega isiku hooldajale. Raske puudega isiku hooldamise korral on toetuse suurus 240 krooni ja sügava puudega isiku hooldamise korral 400 krooni.

Hooldajate pealt, kes saavad hooldajatoetust 240 või 400 krooni kuus, kuid ei tööta ega saa riikliku pensioni, maksab linnavalitsus riigile sotsiaalmaksu 1436 krooni kuus isiku kohta. Neid isikuid on kokku 16.

Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonna 2010 aasta eelarves on raske või sügava puudega 18-aastase ja vanema isiku eestkostjale või hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks rahalisi vahendeid kokku 440 000 krooni (2009.aasta eelarve oli 840 000 krooni, tegelik kulu oli 785 126 krooni ja hooldajatoetust maksti 144-le raske ja sügava puudega isiku hooldajale).

2010. aasta I kvartalis maksti kehtiva korra alusel hooldajatoetust kokku 117 840 krooni ja sotsiaalmaksu kokku 64 620 krooni. Seega I kvartali hooldajatoetuse kulu kokku on 182 480 krooni.

Kui linnavalitsus jätkaks hooldajatoetuse maksmist seni kehtiva korra alusel, oleks rahaliste vahendite 9 kuu kulu ca 573 984 krooni. Kuid 2010.aasta eelarves selleks väljamakseks rahalisi vahendeid napib.

Seega seni kehtiva hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtetuks tunnistamine annaks linnavalitsusele võimaluse maksta Haapsalu linna vähekindlustatud puudega isikutele nende tegelikest abivajadustest lähtuvalt ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku 257 520 krooni ulatuses. Sotsiaalkindlustusameti andmetel on Haapsalu linnas kokku 610 puudega inimest, nendest 166 keskmise puudega, 369 raske puudega ja 75 sügava puudega inimest.

Haapsalu Linnavalitsus kohtus 4. märtsil Haapsalu Sotsiaalmajas linnakodanikega. Kohal olid ka linna puuetega inimeste organisatsioonide esindajad. Linnavalitsus tutvustas 2010. aasta linna majanduslikku olukorda, sotsiaal-ja tervishoiuosakonna 2010.aasta eelarvet ning nappidest eelarvelistest vahenditest lähtuvalt linnavalitsuse plaani viia muudatused seni kehtinud hooldajatoetuse määramise ja maksmise korda.

Koosolekul arutati erinevaid muudatuste variante. Nendeks olid:
1. Perekonna seadusest lähtuvalt mitte jätkata hooldajatoetuse maksmist hooldajatele, kes on hoolealuse suhtes ülalpidamiskohustusega isikud;
2. Jätkata hooldajatoetuse maksmist ainult sügava puudega isikute hooldajatele;
3. Lõpetada alates 01.04.2010 seni kehtinud hooldajatoetuse maksmine, teha muudatus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda ja viia puuetega inimeste sotsiaaltoetus sissetulekust sõltuvaks sotsiaaltoetuseks;
4. Raske ja sügava puudega isikute hooldusvajaduse ümberhindamine;
5. Vähendada seni kehtivaid hooldajatoetuse määrasid 50%;
6. Hooldajatoetuse maksmine pere sissetulekutest sõltuvalt.

Arutelul leiti ühiselt, et kuigi hooldajatoetuse määramise ja maksmise lõpetamine puudutab 144 raske ja sügava puudega isikut, kelle hooldajatele hooldajatoetust maksti, on siiski võimalikest variantidest parim see, kui saavad võimaluse taotleda sotsiaaltoetust kõik linna vähekindlustatud puudega isikud.

Ülaltoodust lähtuvalt, teeb Haapsalu Linnavalitsus volikogule ettepaneku tunnistada Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005 määrus nr 65 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ kehtetuks.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.

Andreas Rahuvarm, aselinnapea
12.03.2010

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: